În cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împacarea partilor înlatura raspunderea penala, medierea poate fi calea cea mai potrivita ca partile sa ajunga la un acord.

Nici în restul cauzelor penale medierea nu este exclusa, întrucât o serie de aspecte importante în cadrul procesului penal pot fi solutionate prin mendiere, mai ales cu privire la latura civila.

Fiind si în acest caz o alegere a partilor daca apeleaza sau nu la procedura medierii, în Legea nr.192/2006, în cuprinsul alin.(2) al art. 67 se precizeaza expres:”Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constrânsi sa accepte procedura medierii”.

Dreptul la asistenta juridica este un drept esential ce este necesar a fi respectat si în procedura medierii. Acest aspect este reglementat expres în cuprinsul art. 68 din Legea nr.192/2006, care prevede:

(1) În cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel încât sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea”

(2) În cazul minorilor, garantiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzator, si în cadrul procedurii de mediere”.

Partile pot apela la mediere atât în faza de urmarire penala, cât si în faza de judecata, efectele parcurgerii procedurii de mediere fiind specifice fiecarei etape.