Despre mediere

Medierea este metoda de solutionare amiabila a conflictelor care pot aparea intre parti. In momentul actual legislatia precizeaza ca orice conflict nu mai ajunge in instanta fara sa se incerce medierea conflictului prin intermediul unui mediator autorizat. Este o metoda prin care se incearca, si adesea reuseste, sa se stinga conflictele aparute intre diverse parti, pri medierea si intelegerea amiabila a acestora.

in viata personala sau profesionala, negociem zilnic in diferite forme. Negocierea este considerata ca fiind piatra de incercare a abordarii consensuale in rezolvarea disputelor. Negocierea pote fi considerata ca un proces de rezolvare a disputelor care combina cele doua forme, colaborativa si competitiva, in cautarea unui acord.

Medierea conflictului se poate face numai de catre mediatori autorizati – cu respectarea principiilor fundamentale ale medierii: impartialitate, neutralitate si confidentialitate. Ideea de baza este aceea de a crea un mediu care sa favorizeze partile si sa se faca impreuna identificarea solutiilor ce conduc la rezolvarea conflictelor aparute.

In situatia in care la mediere se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea celei care a dat curs solutiei de mediere, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile, asa cum se precizeaza Articolul 43 din Legea nr.192/ 2006, modificata prin Legea 115/ 2012 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

In cazul in care una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea, sau nu raspunde invitatiei, ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea este considerata neacceptata.

Ca urmare partea solicitanta poate sa se adreseze instantelor de judecata.

Litigii unde medierea este obligatorie

In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii:

 1. in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor
 2. in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
 3. in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
 4. in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca; f)
 5. in litigiile civile a caror valoare este sub 50. 000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1. 013-1. 024 sau la cea prevazuta la art. 1. 025-1. 032 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. dreptul familiei

Avantaje ale medierii

 1. Rambursarea taxei de timbru.
  In situatia in care partile ajung la un acord in urma sedintei de mediere, pot solicita instantei de judecata rambursarea taxei judiciare care a fost achitata.
 2. Mai ieftin.
  Se evita cheltuielile de judecata, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile expertilor etc.
 3. Mai rapid.
  Un proces poate dura luni sau ani de zile.
 4. Confidentialitate asupra procesului.
  In momentul sedintei de mediere nici-o alta persoana fizica sau juridica nu are acces la desfasurarea pecesului de Mediere.
 5. Partile decid singure asupra modului de solutionare a disputei.
  Partile isi rezolva singure conflictul fara a mai depinde de un judecator.
 6. Sedinta de mediere este stabilita in functie de programul partilor.
  Programul sedintei de mediere nu mai este facut de o instanta judecatoreasca unde ambele sau mai multe parti sunt oblicate sa se prezinte la o anumita data.
 7. Partile au control total asupra procesului.
  Partile sunt libere sa stabileasca ele insele termene, conditii, modalitati si sa stabileasca in functie de posibilitatile si necesitatile fiecaruia solutia perfecta.